text size

K otázce nepředmětné intencionality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
K otázce nepředmětné intencionality
Titile (in english):
The Problem of Non-objective Intentionality
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Šimon Krbec
Supervisor:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Opponent:
Jan Kranát, Ph.D.
Thesis Id:
18683
Faculty:
Protestant Theological Faculty (ETF)
Department:
Department of Philosophy (27-F)
Study programm:
Theology (M6141)
Study branch:
Protestant Theology (EVT)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
26/09/2006
Defence result:
Excellent (A)
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Východiskem této práce je fakt rezignace západního myšlení na dosažení absolutní jistoty poznávání. S poukazem na skutečnost, že termíny popisující konkrétní situace nejistoty jsou poměrně snadno zaměnitelné, se kapitola I věnuje rozboru hlavních případů nejistoty (riziko, vágnost a indeterminita), a dochází k závěru, že společnými prvky těchto případů je jednak zpochybnění vztahu mezi příslušným aktem a předmětem tohoto aktu a dále časový charakter těchto předmětů jakožto potencialit. Problém nejistoty se tak ukazuje jako problém intencionálního mínění radikální novosti (kapitola II). Kapitola III se zaměřuje na způsoby uchopení tématu potenciality v Husserlově intencionální analytice a prošetřuje možnost zodpovězení otázky po radikální novosti prostřednictvím Hejdánkova konceptu (či spíše nmotivu) nepředmětné intencionality. Práce dochází k závěru (kapitola IV), že Hejdánkův koncept otevírá perspektivnější pohled na tuto otázku než "klasické" fenomenologické pojetí horizontu, které je úzce zaměřeno na svůj výchozí model primární zkušenosti (vnímání), v důsledku čehož ne zcela adekvátně respektuje méontický charakter veškerých potencialit. Předpokladem tohoto rozvinutí je nicméně zachování jednoty noématu jakožto intencionální identity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Šimon Krbec 7.29 MB
Download Abstract in czech Mgr. Šimon Krbec 152 kB
Download Abstract in english Mgr. Šimon Krbec 150 kB
Download Supervisor's review prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 243 kB
Download Opponent's review Jan Kranát, Ph.D. 157 kB
Download Defence's report 69 kB