velikost textu

K otázce nepředmětné intencionality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K otázce nepředmětné intencionality
Název v angličtině:
The Problem of Non-objective Intentionality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Šimon Krbec
Vedoucí:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Oponent:
Jan Kranát, Ph.D.
Id práce:
18683
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Východiskem této práce je fakt rezignace západního myšlení na dosažení absolutní jistoty poznávání. S poukazem na skutečnost, že termíny popisující konkrétní situace nejistoty jsou poměrně snadno zaměnitelné, se kapitola I věnuje rozboru hlavních případů nejistoty (riziko, vágnost a indeterminita), a dochází k závěru, že společnými prvky těchto případů je jednak zpochybnění vztahu mezi příslušným aktem a předmětem tohoto aktu a dále časový charakter těchto předmětů jakožto potencialit. Problém nejistoty se tak ukazuje jako problém intencionálního mínění radikální novosti (kapitola II). Kapitola III se zaměřuje na způsoby uchopení tématu potenciality v Husserlově intencionální analytice a prošetřuje možnost zodpovězení otázky po radikální novosti prostřednictvím Hejdánkova konceptu (či spíše nmotivu) nepředmětné intencionality. Práce dochází k závěru (kapitola IV), že Hejdánkův koncept otevírá perspektivnější pohled na tuto otázku než "klasické" fenomenologické pojetí horizontu, které je úzce zaměřeno na svůj výchozí model primární zkušenosti (vnímání), v důsledku čehož ne zcela adekvátně respektuje méontický charakter veškerých potencialit. Předpokladem tohoto rozvinutí je nicméně zachování jednoty noématu jakožto intencionální identity. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Šimon Krbec 7.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Šimon Krbec 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Šimon Krbec 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Kranát, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 69 kB