text size

Obavy pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Obavy pracovníků v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež
Titile (in english):
Fears of workers in low - threshold institutions for children and youth
Type:
Diploma thesis
Author:
Tomáš Rezek
Supervisor:
prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
Opponent:
PhDr. Miloslav Čedík
Thesis Id:
186823
Faculty:
Hussite Theological Faculty (HTF)
Department:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Study programm:
Social Work (N7508)
Study branch:
Social and Charity Work (SACH)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
29/01/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální práce, sociální pracovník, obavy, strach, prožívání, interpretativní fenomenologická analýza
Keywords:
Low-threshold institutions for children and youth, social work, social worker, fears, experiencing, iterpretative phenomenological analysis
Abstract (in czech):
Abstrakt Diplomová práce zpracovává téma obav, které prožívají pracovníci nízkoprahových klubů pro děti a mládež při své přímé práci. V teoretické části je vymezena služba NZDM, popsány její principy, cílová skupina, metody a ochranné mechanismy práce. Dále je rozpracováno téma pracovníků v této službě. V souvislosti s tématem práce je rozvedeno téma obav a strachu. Výzkumná část pomocí interpretativní fenomenologické analýzy A. Smitha zjišťuje, jak pracovníci NZDM své obavy prožívají a jaké jim dávají významy. Z analýzy vyplývá, že významné je pro pracovníky prožívání frustrace, nejistoty a odmítnutí. Prožívání obav se odehrává na pozadí vlivů jejich osobního života, na poli uživatelova světa, vztahu s uživatelem, prožívání kompetentnosti, nároků pracovního prostředí a dalších. Ve fenoménu obav jde pracovníkům o bezpečí a vlastní hodnotu. Analýza nalézá výpovědi o strategiích, které pracovníci při zvládání obav využívají. Vyrovnáváním se s obavami získávají pracovníci pocit změny v jejich sebepojetí.
Abstract:
Abstract The presented diploma thesis solves fears which are experienced by workers in low-threshold institutions for children and youth (NZDM) in their ongoing contact work. The theoretical articles are focused on the description of NZDM - it's principles, target group, methods and protective mechanisms of work. The following articles describes workers in NZDM. Due to the topic of diploma thesis, the fears are defined in the next articles. The research part of the thesis solves meanings and experiencing of fears using the interpretative phenomenological analysis by A. Smith. The analysis outcome is of high importance experiencing frustration, uncertainty and refusal. The fears are experienced in the background of their own personal life experiences, in the clients specific lives, in the relationship with clients, experiencing competency and work requirements. The most commented values are the intrapsychical safety and self-esteem. The analysis also shows the protective strategies for coping with the fears. Workers talked about the benefits of the experienced problems. 81
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Tomáš Rezek 1.4 MB
Download Attachment to the thesis Tomáš Rezek 331 kB
Download Abstract in czech Tomáš Rezek 365 kB
Download Abstract in english Tomáš Rezek 227 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 211 kB
Download Opponent's review PhDr. Miloslav Čedík 154 kB
Download Defence's report ThDr. Kamila Veverková, Th.D. 152 kB