velikost textu

Jednota duše s Bohem v Sermones in Cantica canticorum Bernarda z Clairvaux

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jednota duše s Bohem v Sermones in Cantica canticorum Bernarda z Clairvaux
Název v angličtině:
The Soul's Unity with God in Bernard of Clairvaux's Sermones in Cantica Canticorum
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Gabriela Ďurašková
Vedoucí:
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol.
Oponent:
Dr. Pieter Moree
Id práce:
18680
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra filosofie (27-F)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem mé práce je především ukázat, jakým způsobem a pod jakými obrazy Bernard o jednotě (sjednocení) duše s Bohem v tomto rozsáhlém spise píše a jak této jednotě rozumí. Práce se skládá z pěti částí. Nejprve jsem stručně představila Bernardův života a dílo, následně jsem se věnovala jeho textu Sermones in Cantica canticorum a nevěstě (duši) v ní popisované. Z tohoto textu jsem pak vybrala a představila několik ilustrativních popisů sjednocení duše s Bohem. Poslední část je věnována duchovnímu manželství, které je hlavním obrazem této jednoty. Zde jsem se pokusila alespoň částečně pod tento obraz nahlédnout a vyložit jej. V závěru shrnuji dosažené poznatky o tom, jak Bernard rozumí sjednocení duše s Bohem včetně nejasností, které v průběhu práce vyplynuly již ze samotné povahy textu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Ďurašková 15.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Ďurašková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Ďurašková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. Pieter Moree 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB