velikost textu

Inmortale quod opto. Ikonografická analýza vybraných medailí Antonia Abondia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inmortale quod opto. Ikonografická analýza vybraných medailí Antonia Abondia
Název v češtině:
Antonio Abondio: medailista císaře Rudolfa II.
Název v angličtině:
Inmortale quod opto. Iconographic analysis of chosen medals of Antonio Abandio
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adéla Tomková
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Id práce:
186775
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Abondio, ikonografie, mince, medaile, mytologie, Rudolf II.
Klíčová slova v angličtině:
Abondio, iconography, coins, medalls, mythology, Rudolf II
Abstrakt:
Diplomová práce se primárně zaměřuje na ikonografický rozbor deseti medailí Antonia Abondia, jenž působil jako dvorní medailér na dvoře císaře Maxmiliána II. a jeho syna Rudolfa II. Úvodní část práce je věnována životu Antonia Abondia, následuje stručné zmapování vývoje medailérství v Itálii a zaalpských oblastech a vlivů, které se promítly do Abondiovy tvorby. Těžištěm práce je vlastní rozbor jeho vybraných děl, která vytvořil pro významné osobnosti té doby. Důraz je kladen na zobrazení nalézající se na reverzech medailí a vyhledávání jejich vzorů.
Abstract v angličtině:
This thesis focuses primarily on the iconographic analysis of ten medals made by Antonio Abondio, a court medallist at the court of Emperor Maximilian II and his son Rudolf II. The introductory part of the thesis dedicated to the biography of Antonio Abondio is followed by a short outline of the development of art medals production in Italy and in Central Europe and of the factors which had an impact on Abondio´s work. The core of my study is an actual analysis of some selected pieces made on commission for prominent individuals of the said period. A particular emphasis is put on the images found on the reverse side of the medals and on theirs paradigm detecting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Tomková 3.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Tomková 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Tomková 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Tomková 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 154 kB