velikost textu

Stanovenie ťažkých kovov v krvi a periach sýkoriek veľkých

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovenie ťažkých kovov v krvi a periach sýkoriek veľkých
Název v češtině:
Stanovení těžkých kovů v krvi a peří sýkor koňader
Název v angličtině:
Determination of heavy metals in gread tits blood and feathers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Katarína Labancová
Vedoucí:
RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Eliška Nováková, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Václav Červený, Ph.D.
Id práce:
186665
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
atomová spektrometrie, elektrotermická atomizice, těžké kovy, krev, pírka, sýkory
Klíčová slova v angličtině:
atomic spectrometry, electrothermal atomization, heavy metals, blood, feathers, tits
Abstrakt:
Abstrakt CZ Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných těžkých kovů (olovo, kadmium, měď, chrom, arsen) ve vzorcích krve a peří sýkor koňader (Parus major) metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací a technikou generování těkavých sloučenin s detekcí křemenného atomizátoru. Za optimálních podmínek byla sestavena kalibrační závislost a zjistěné základní charakteristiky pro jednotlivé prvky. Klíčová slova Atomová absorpční spektrometrie, elektrotermická atomizace, chemické generovaní, těžké kovy, krev, peří, sýkora
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Katarína Labancová 1.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Katarína Labancová 383 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Hraníček, Ph.D. 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Eliška Nováková, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Katarína Labancová 236 kB