text size

Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich dopady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp a jejich dopady
Titile (in english):
The observed and projected temperature changes in the Alpine region and their consequences
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Martin Pinc
Supervisor:
RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Thesis Id:
186615
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Geography (B1301)
Study branch:
Geography and Cartography (BGEKA)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
06/06/2019
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
teplota, trend, scénář, klimatická změna, Alpy, sníh, ledovec
Keywords:
temperature, trend, scenario, climate change, Alps, snow, glacier
Abstract (in czech):
Pozorované a projektované změny teplot v oblasti Alp, jejich příčiny a dopady Abstrakt V práci je uvedeno shrnutí poznatků z odborných prací zabývajících se výzkumem a vývojem klimatu v Alpách. V textu je uvedeno fyzickogeografické členění Alp, modely sloužící k popisu vývoje teplot do budoucna a přírodní a lidské faktory, které ovlivňují vývoj klimatu v alpské oblasti, a také jsou v práci popsány možné důsledky tohoto vývoje. Práce se věnuje popisu vývoje klimatu zejména ve Švýcarských Alpách a oblasti Walliských Alp na švýcarsko-italské hranici. Další část práce se zabývá scénáři vývoje klimatu a rozděluje je podle předpokládaného vývoje emisí a uvádí k jednotlivým scénářům předpokládaný vývoj teplot. Poslední část práce se věnuje modelování vývoje teplot pomocí výzkumu letokruhů stromů. Cílem práce je popsat modely vývoje klimatu používané v alpské oblasti, jejich spolehlivost a určit, v jakých případech se modely vývoje klimatu odlišují od dat naměřených na meteorologických stanicích. Dalším cílem práce je určit faktory, které přispívají k oteplování v Alpách. V práci je uvedena také prognóza vývoje teplot a popis důsledků tohoto vývoje.
Abstract:
The observed and projected temperature changes in the Alpine region and their consequences Abstract This paper studies findings from researches that describe development of a climate change in the Alps. This text shows geography of the Alps, and also models that define future temperature changes and natural and human factors which affect climate change in the Alpine region. One of the main topics in this paper are possible consequences of the climate change. This paper studies climate change in the Swiss Alps and in Wallis Alps on Swiss-Italian border. The next section of this paper studies scenarios of climate change and divides them according to emission development. Paper also shows the projected temperature changes in the Alps. The last chapter of this paper describes modelling of climate change using tree-ring based temperature reconstructions. The main goal of this work is to accurately describe climate change models used in the Alpine region, to discuss their reliability and to determine in which cases the model temperatures differ from temperature data measured at meteorogical stations. Another goal of this work is to determine physical and human factors that contribute to surface temperature warming in the Alps. This paper also shows predictions of temperature development in the Alps and its possible consequences.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Martin Pinc 1.51 MB
Download Abstract in czech Martin Pinc 384 kB
Download Abstract in english Martin Pinc 377 kB
Download Supervisor's review RNDr. Lucie Pokorná, Ph.D. 267 kB
Download Opponent's review Mgr. Václav Treml, Ph.D. 201 kB
Download Defence's report RNDr. Radan Huth, DrSc. 154 kB