velikost textu

Užití žalmů v pastorační péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Užití žalmů v pastorační péči
Název v angličtině:
The Use of Psalms in Pastoral Care
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magda Matulíková
Vedoucí:
prof. ThDr. Pavel Filipi
Oponent:
doc. Petr Sláma, Th.D.
Id práce:
18652
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra praktické teologie (27-PT)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti využití biblické knihy Žalmů v pastoračním poradenství. Chce být přitom syntézou církevní tradice, od počátků rozpoznávající uzdravující potenciál žalmů, nového pohledu starozákonní vědy na korelaci exegeze a zkušenosti, a některých podnětů z teorie pastorace. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work aims to explore the possibility of using the biblical book of Psalms in pastoral counseling. Doing so, it wants to be synthesis of the Church's tradition, from the beginning recognizing the healing potential of Psalms, a new perspective on the correlation of the Old Testament Exegesis science and experience, and some impulses from the theory of pastoral care. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magda Matulíková 7.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magda Matulíková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magda Matulíková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Pavel Filipi 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Petr Sláma, Th.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB