velikost textu

Žena a drak Výklad a dějiny působení Zj 12 v křesťanských tradicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žena a drak Výklad a dějiny působení Zj 12 v křesťanských tradicích
Název v angličtině:
The Woman and the Dragon. Exposition of Rev 12 in Christian Traditions
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Bureš
Vedoucí:
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Oponent:
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Id práce:
18651
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Nového zákona (27-NZ)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 8. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá textem ze dvanácté kapitoly Zjevení Janova. k tématu přistupuje ve dvou částech: nejprve zkoumá dějiny výkladu a působení tohoto textu v křesťanských tradicích. Ve stručných přehledech shrnuje situace, v nichž text promlouval a všímá si, které postavy hrály důležitou identifikační roli. Přechod mezi dějinami výkladu tvoří přehled nejnovější diskuse, postavený nad spornou postavou ženy. Druhou část práce tvoří exegeze textu, pomocí strukturální analýzy a prvků narativní kritiky. Práce rozebírá jednotlivé postavy dramatu a jejich antagonické popisy a vztahy. Děj Zj 12 je popsán jako série konfliktů s Božím nepřítelem, které se nepřímo, v podobě výzvy v posledním verši, obracejí ke čtenáři, adresátovi textu. Vyústěním exegetických zkoumání je identifikace ženy jako eschatologického Božího lidu, který zahrnuje jak lid staré, tak i nové smlouvy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Bureš 13.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Bureš 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Bureš 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Jiří Mrázek, Th.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 41 kB