velikost textu

Odpovědnost za jiného v českém deliktním právu a její inspirační zdroje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za jiného v českém deliktním právu a její inspirační zdroje
Název v angličtině:
Liability for Others in Czech Tort Law and its Inspirational Sources
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Vojtěch Lovětínský
Vedoucí:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Oponent:
JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Id práce:
186436
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
právo odpovědnosti za škodu, odpovědnost za jiného, principál a pomocník
Klíčová slova v angličtině:
law of torts, liability for others, principal and agent
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Lovětínský 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Lovětínský 55 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Lovětínský 56 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D. 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB