velikost textu

Pojmy světlo a tma v Janovských spisech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojmy světlo a tma v Janovských spisech
Název v angličtině:
The Concepts of Light and Darkness in Johannine Writings
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dariusz Dyrbuś
Vedoucí:
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Oponent:
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Id práce:
18643
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Nového zákona (27-NZ)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 8. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V diplomové práci první kapitola slouží jako přehled výskytů pojmů světlo a tma, které se v Janovských spisech vyskytují, jkou uspořádány do gramatických a strukturálních celků. V druhé kapitole se zabývám evangeliem, které je nosnou částí celé práce a postupně uvádím do souvislostí tyto pojmy. V třetí kapitole, po vzoru evangelia, jsou zkoumány jednotlivé výskyty světla a tmy, podobně jako v čtvrté kapitole, kde se zabývám Zjevením Janovým. Poslední kapitola stručně shrnuje poznatky nashromážděné v kapitolách předchozích. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dariusz Dyrbuś 910 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dariusz Dyrbuś 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dariusz Dyrbuś 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jiří Mrázek, Th.D. 58 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 65 kB