velikost textu

Spolupráce pedagogicko - psychologických poraden a mateřských škol v povinném roce předškolního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce pedagogicko - psychologických poraden a mateřských škol v povinném roce předškolního vzdělávání
Název v angličtině:
The cooperation of pedagogical - psychological consultants and kindergartens in compulsory year of preschool education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Radka Sabová
Vedoucí:
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
Id práce:
186405
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dítě, povinné předškolní vzdělávání, mateřská škola, pedagogicko-psychologická poradna, vývoj kresby, diagnostika, spolupráce, komunikace
Klíčová slova v angličtině:
Child, compulsory pre-school education, nursery school, pedagogical-psychological counsel, development of children's drawings, diagnostics, cooperation, communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radka Sabová 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Radka Sabová 8.65 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 540 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 172 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB