velikost textu

Planning for Transportation Problems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Planning for Transportation Problems
Název v češtině:
Plánování pro přepravní problémy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondrej Škopek
Vedoucí:
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Oponent:
Bc. Otakar Trunda
Id práce:
186401
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Obecná informatika (IOI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
plánování, doprava, logistika
Klíčová slova v angličtině:
planning, transport, logistics
Abstrakt:
Obrovské množství zdrojů je každodenně zbytečně promarněno kvůli neefektivnímu plánování přepravy. Pomocí technik automatizovaného plánování navrhujeme několik plánovacích systémů pro efektivní řešení zjednodušených variant logistických problémů. V těchto problémech jsou balíky doručovány do různých cílů pomocí nákladních vozidel pohybujících se na orientovaném, nezáporně ohodnoceném grafu, který představuje silniční síť. Experimenty provedené na původních problémech z plánovacích soutěží ukazují, že naše přístupy dokáží zlepšit kvalitu řešení ve srovnání s plánovači nezávislými na plánovací doméně. V neposlední řadě jsme vyvinuli nástroj TransportEditor, vizualizátor a editor těchto problémů, který umožňuje efektivní analýzu problémů, konstrukci plánovačů a introspekci plánů. 1
Abstract v angličtině:
Today, a vast amount of resources is spent globally on ineffective transportation planning. Using techniques of automated planning, we study simplified variants of logistic problems, where items are delivered to their destinations using a fleet of vehicles moving on an oriented, non-negatively weighted graph that represents a road network. We propose several planning systems for the effective solution of such problems. Experiments conducted on original planning competition data show that our approaches are able to improve the solution quality when compared to domain-independent planners from the competition. Last but not least, we developed TransportEditor, a visualizer and editor of these problems, for efficient problem analysis, planner construction, and plan introspection. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondrej Škopek 2.56 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondrej Škopek 144.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondrej Škopek 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondrej Škopek 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Otakar Trunda 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 479 kB