text size

Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Výuka orientačního běhu na 2.stupni ZŠ
Titile (in english):
Teaching of orienteering at primary school.
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Zuzana Procházková
Supervisor:
PaedDr. Ivan Přibyl
Opponent:
doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc.
Thesis Id:
186335
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Mathematics — Physical Education (N M-TV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2017
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Běh, mapa, buzola, terén, orientační sporty, orientační běh, volný čas, puberta
Keywords:
Running, map. compass, terrain, orienteering, spare time, puberty
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Název: Výuka orientačního běhu na 2.stupni základní školy Autor: Bc. Zuzana Procházková Katedra: Katedra tělesné výchovy Vedoucí práce: PaedDr. Ivan Přibyl Cíle: Cílem práce je seznámit žáky 2.stupně ZŠ s orientačním během jako sportem pro zábavu a volný čas. Vyzkoumat jak tento sport na žáky působí. Uvést historii a pravidla orientačního běhu, systém soutěží a organizace tréninků. Seznámit čtenáře s dalšími orientačními sporty. Přiblížit vývojovou psychologii dětí na ZŠ především ve věku 11 až 15 let. Zařadit orientační běh do RVP pro základní vzdělání. Metody: Sběr dat do výzkumu jsme provedli metodu dotazování a pořádáním závodu pro respondenty, kterými byli žáci druhého stupně ZŠ Plamínkové. Metoda dotazování se skládá ze dvou dotazníků. Pro zpracování údajů jsme použili tabulky, graf a slovní popis. Výsledky: Do výzkumu byli zařazeni žáci druhého stupně ze ZŠ Fr. Plamínkové. Většina žáků znala před výzkumem alespoň jeden orientační sport. V závodě žáci dosahovali nejčastějšího průměrného času 15 až 20 minut a 15 žáků z 95 nenašli všechny kontrolní stanoviště. Po závodě převažovali u většiny žáků pozitivní pocity. Polovina žáků by se chtěla zúčastnit dalších závodů v orientačním běhu. Klíčová slova: Běh, mapa, buzola, terén, orientační sporty, orientační běh, volný čas, puberta
Abstract:
ABSTRACT Title: Teaching of orienteering at primary school Author: Bc. Zuzana Procházková Department: Department of Physical Education Supervisor: PaedDr. Ivan Přibyl Objectives: The aim of this study is to present orienteering to pupils of primary school. Examine the effect of orienteering on pupils. Introduce history and the rules of orienteering, the system of competitions and the organization of trainings. Familiarize the reader with the other orienteering sports. Present developmental psychology of children aged 11 to 15. To put orienteering in curriculum for primary school. Methods: The method of questioning was used. We also organized the orienteering race for children. The results were evaluated into spreadsheets, graph and commentary was also used. Results: There are pupils from primary school in this research. Pupils are 11-16 years old. Most of the pupils knew about orienteering before this research. Most pupils ran between 15-20 minutes for one kilometre in the race. Fifteen pupils from 95 didn’t find the control point. Pupils felt good after the race. Half from them want to participate orienteering race again. Keywords: Running, map, compass, terrain, orienteering, spare time, puberty
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Zuzana Procházková 2.95 MB
Download Abstract in czech Bc. Zuzana Procházková 83 kB
Download Abstract in english Bc. Zuzana Procházková 84 kB
Download Supervisor's review PaedDr. Ivan Přibyl 209 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Jiří Hrabinec, CSc. 517 kB
Download Defence's report PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB