velikost textu

Agenturní zaměstnávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agenturní zaměstnávání
Název v angličtině:
Agency employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Tomáš Veselý
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
186322
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
agenturní zaměstnávání, agentura práce, zprostředkování zaměstnání
Klíčová slova v angličtině:
agency employment, work agency, employment meditaion
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce s tématem agenturního zaměstnávání analyzuje a shrnuje problematiku právní úpravy agenturního zaměstnávání se zaměřením na praktickou stránku jeho fungování v České republice. Tato práce je rozdělena do osmi kapitol, když jádro práce leží ve čtvrté kapitole, která se věnuje současné právní úpravě agenturního zaměstnávání v České republice. V následujících kapitolách rigorózní práce se věnuji praktickým problémům souvisejícím s agenturním zaměstnáváním jak z pohledu agentur práce, uživatelů, tak i zaměstnanců agentur práce a komparuji je s aktuálně připravovanou legislativou a možnou úpravou „de lege ferenda“. Cílem této je práce je tedy přinést komplexní pohled na praktické fungování agenturní zaměstnávání v České republice a možnost jeho legislativních změn.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorous thesis deals with the topic of the agency employment and analyses and summarizes the legal development of this institution. It mainly focuses on the practice in Czech. This thesis is devided into eight chapters, when the main heart of the matter is described in the foutrh chapter. This chapter describes current legislation of agency employment from the point of view of private and public law. The following chapters deal with the practical aspects of agency employment, from the point of view of the user in general but also form the point of view of a particular agency on the Czech labour market. There has been also provided consideration de lege ferenda on a broader protection of temporarily assigned workers from the point of view of international labour law. The aim of this thesis is to complex view on the agency employment and its function in practice and legislative changes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Tomáš Veselý 2.8 MB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Tomáš Veselý 1.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Tomáš Veselý 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Tomáš Veselý 174 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 400 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB