velikost textu

Štatistické zhodnotenie veľkostí dynamicky rekryštalizovaných kremenných zŕn vo vzťahu k podmienkam deformácie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Štatistické zhodnotenie veľkostí dynamicky rekryštalizovaných kremenných zŕn vo vzťahu k podmienkam deformácie
Název v češtině:
Statistické zhodnocení velikostí dynamicky rekrystalizovaných křemených zrn ve vztahu k podmínkám deformace
Název v angličtině:
Statistical evaluation of the grain sizes of dynamically recrystallized quartz grains in relation to the conditions of deformation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Danelová
Vedoucí:
RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D.
Id práce:
186319
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
křemen, distribuce velikostí zrn, piezometrie, dynamická rekrystalizace
Klíčová slova v angličtině:
quartz, crystal size distribution, piezometry, dynamic rekrystalization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Danelová 7.93 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Jeřábek, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Kusbach, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondrej Lexa, Ph.D. 153 kB