velikost textu

Funkce myrmekomorfie u členovců a její výskyt a potenciální funkce u ploštic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce myrmekomorfie u členovců a její výskyt a potenciální funkce u ploštic
Název v angličtině:
Functions of myrmecomorphy in the arthropods and its occurrence and potential functions in true bugs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Hrebiková
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Pipek, Ph.D.
Id práce:
186318
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Myrmecomorphy, funkce. Arthropoda, pavouci, hmyz, Heteroptera
Klíčová slova v angličtině:
Myrmecoorphism, function, Arthropoda, spiders, insects, Heteroptera
Abstrakt:
Abstrakt Myrmekomorfie je barevná a tvarová (případně i chemická nebo behaviorální) miméze u mnoha skupin členovců napodobujících v terestrickém prostředí skoro všudypřítomné mravence. Její funkce je rozmanitá a dobře známá z pozorování v přírodě i experimentů u myrmekomorfních pavouků a řady skupin hmyzu. V práci budou shrnuty dosud zjištěné funkce myrmekomorfie s důrazem na jejich experimentální studium. U ploštic (Hemiptera: Heteroptera) je myrmekomorfie častá, vyskytuje se u imág i (nebo) u larev několika čeledí, existují však doposud jen několik studií o její funkci a pár neúplných přehledů výskytu u jednotlivých taxonů a úvah o možném významu. Bude shrnut taxonomický a ontogenetický výskyt myrmekomorfie u ploštic včetně roztříštěných relevantních dat a hypotéz a zhodnocena možná funkce na základě analogie s jinými neploštičími taxony. Klíčová slova: Myrmekomorfie, funkce, Arthropoda, pavouci, hmyz, Heteroptera
Abstract v angličtině:
Abstract Myrmecomorphy (ant mimicry) is structural and chromatic (sometimes also chemical and behavioural) resemblance to ants. Ant-mimicking species can be found in many arthropod taxa particularly in spiders and true bugs. Myrmecomorphy may serve several functions, protecting the mimics either from the ants themselves or from predators. Mechanisms of ant mimicry have been studied mostly in spiders and some insect taxa (e.g. beetles). In true bugs (Hemiptera: Heteroptera), ant mimicry exists in many species belonging to several families, and it is present in both larvae and adults. Notwithstanding its frequent occurrence, the literature about ant mimicry in true bugs is limited only to several incomplete lists of myrmecomorphic species, hypotheses on mimicry functions, and a few experimental studies. This thesis aims to review (1) experimental studies focused on function of ant mimicry in spiders and insects and (2) occurrence, form and potential function of ant mimicry in true bugs (Heteroptera). Key words: Myrmecomorphy, function, Arthropoda, spiders, insects, Heteroptera
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Hrebiková 6.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Hrebiková 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Hrebiková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Pipek, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 152 kB