velikost textu

První a poslední v Lukášově evangeliu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
První a poslední v Lukášově evangeliu
Název v angličtině:
The First and the Last in Luke's Gospel
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Leštinová
Vedoucí:
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Oponent:
prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc.
Id práce:
18629
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Nového zákona (27-NZ)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 2. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Na následujících stránkách se věnujeme tématu "první a poslední" v Lukášově evangeliu. I když se jedná o konkrétní vymezení tématu, my ho pojímáme trochu více zeširoka, než jak by se na první pohled mohlo zdát. Téma prvních a posledních totiž velmi úzce souvísí s obecnějším tématem povýšení a ponížení, konkrétně povýšení ponížených a ponížení povýšených, které pod téma "první a poslední" musíme bezpodnímenčně zahrnout, a tak se téma poněkud rozšiřuje. V první řadě se práce zaměřuje na exegeze jednotlivých textů. Soustředíme se na jednotlivé Lukášovy texty, v kterých se objevuje buď spojení konkrétních výrazů "první - poslední" nebo spojení výrazů související s terminologií povýšení - ponížení, ale také texty, které se pouze nesou v tomto duchu. Kromě exegezí jednotlivých textů zařazujeme, dle nutnosti, exkurzi do souvisejících témat. Na základě těchto exegezí se na závěr pokusíme vypracovat jakýsi průřez tím, jak spolu jednotlivé texty souvisí, jak Lukáš téma uchopil a jak ho celkově zpracoval. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
On the following pages we are dealt with, " first and last" in the Gospel of Luke. Although it is a concrete definition of the topic, we will perceive a little more broadly than it seems at first glance. The theme of the first and the last is very closely related to the general theme of promotion and humiliation, namely promotion of humiliated and humiliation of promoted. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Leštinová 11.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Leštinová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Leštinová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Jiří Mrázek, Th.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc. 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB