velikost textu

Cyklická stavba nýřanských vrstev (pennsylvan) v centrální části kladensko-rakovnické pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cyklická stavba nýřanských vrstev (pennsylvan) v centrální části kladensko-rakovnické pánve
Název v angličtině:
Cyclic architecture of the Nýřany Member (Pennsylvanian) in the central part of the Kladno-Rakovník Basin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Helena Páchová
Vedoucí:
doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.
Id práce:
186182
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sedimentární cykly, nýřanské vrstvy, pennsylvan, cyklostratigrafie
Klíčová slova v angličtině:
sedimentary cycles, Nýřany Member, Pennsylvanian, cyclostratigraphy
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá cyklickou stavbou nýřanských vrstev (střední pennsylvan, moskov) v oblasti ložiska Slaný v kladensko-rakovnické pánvi. Hlavním cílem je vymezit plošně stálé cykly nýřanských vrstev a určit příčiny jejich vzniku. Na základě z vrtů sestavených korelačních schémat byla potvrzena plošná stálost 40 – 60 m mocných jednotek označovaných jako mezocykly. Celkem bylo vymezeno osm mezocyklů označovaných N0 – N7. Nově byl definován mezocyklus N7. Z map mocnosti a písčitosti mezocyklů byly odvozeny informace o rozdílech v subsidenci a distribuci klastického materiálu ve studovaném území v době sedimentace. Plošná stálost mezocyklů ukazuje, že je lze považovat za allocykly a jejich vznik souvisí s regionálním mechanismem. Pravidelnost a podobná mocnost a architektura pak naznačují, že mezocykly pravděpodobně představují záznam periodicky se opakujících událostí. Z publikovaných U-Pb CA-ID-TIMS radioisotopických stáří tonsteinů (tufů) v nýřanských vrstvách byla odhadnuta průměrná délky trvání jednotlivých mezocyklů na ~ 400 tis. let. Tato periodicita se významně blíží 413 tis. letům trvání Milankovičova cyklu dlouhé excentricity. Tento mechanismus prostřednictvím klimatických změn patrně ovlivňoval sedimentární prostředí (množství a distribuci ukládaného sedimentu v říčních systémech charakter fluviálního stylu) je proto považován za pravděpodobnou příčinu vzniku mezocyklů nýřanských vrstev. Pánevní subsidence vytvářela akomodační prostor pro distribuci a ukládání sedimentů v depocentru nýřanských vrstev a je patrně příčinou rozdílů v mocnosti a písčitosti jednotlivých mezocyklů. Klíčová slova Milankovičovy cykly, karbon, cyklická stavba, mezocyklus, nýřanské vrstvy, ložisko Slaný, kladensko-rakovnická pánev
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis studies cyclic pattern of the Nýřany Member (Middle Pennsylvanian, Moscovian) in the Slaný coalfield situated in the Kladno-Rakovník Basin. The main objective is to identify laterally persistent cycles and to find out their possible origin. Set of cross-sections constructed from boreholes proved lateral stability of 40 – 60 m thick units called the mesocycles. In all, eight mesocycles were identified (N0 – N7), of which the mesocycle N7 was newly defined. Maps of thickness and sand content constructed for each mesocycle provided additional information on subsidence rate and distribution of clastic sediments by fluvial processes. Lateral stability of the mesocycles suggests their allocyclic character and regionally operating mechanism responsible for their formation. Regularity in repetition of the mesocycles as indicated by their similar thicknesses and architecture may suggest that the mechanism could be periodic, possibly of climatic origin. This hypothesis is supported by calculated mean duration of the mesocycles to be ~ 400 ky, based on previously published high-precision CA-ID-TIMS radioisotopic ages of intercalated tonsteins. This “periodicity” approaches 413 ky periodicity of the long eccentricity, one of the Milankovitch orbital cycles, which, in turn, is considered here as the most probable cause of the mesocyclic pattern of the Nýřany Member. Basin subsidence had only subordinate impact on mesocycle formation, it was principally responsible for accommodation of sediments and the distribution of clastics in the depocentre. Keywords Milankovitch cycles, Carboniferous, cyclic pattern, mesocycles, Nýřany Member, Slaný coalfield, Kladno-Rakovník Basin
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Helena Páchová 4.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Helena Páchová 9.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Helena Páchová 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Helena Páchová 389 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc. 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 155 kB