text size

Autorská kniha na téma voda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Autorská kniha na téma voda
Titile (in english):
Author's book on the theme of water
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Magdalena Hromířová
Supervisor:
MgA. Jan Pfeiffer
Opponent:
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Thesis Id:
186175
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools and Art Schools - Art (N VV-ZUŠ)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
23/05/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
autorská kniha, voda, ilustrace, leporelo, hladina, živel, život, tvorba, knižní vazba, papír
Keywords:
author's book, water, illustration, concertina fold, surface, element, life, creation, book binding, paper
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Hromířová, Magdalena.: Autorská kniha na téma voda. [Diplomová práce] Praha 2018 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 93 s. (Přílohy: Výtvarné práce žáků, Autorská kniha Otava). Diplomová práce se zaměřuje na autorskou knihu. Práce obsahuje přehled druhů umělecky pojatých knih a popis vývoje autorské knihy. Také představuje několik osobností v Čechách i v zahraničí, jejichž tvorba se pojí s autorskou knihou. Autorka práce zkoumá, které osobnosti se v autorské knize zabývají tématem vody a přírody. Nahlíží také na rozmanité způsoby vizuálního vyjádření vody v širších oblastech výtvarného umění ve 20. a 21. století. Téma vody autorka zpracovala i výtvarně ve vlastní autorské knize Otava. Ilustrace zobrazují specifické rysy této řeky, ale i obecné vlastnosti vody. Kromě vody samotné autorka upozorňuje také na životy lidí a živočichů související s řekou. Didaktický projekt tvoří úkoly, které mají žáky přimět nahlížet na vodu ve výtvarném, společenském a environmentálním kontextu.
Abstract:
ABSTRACT This thesis deals with an author’s book. The thesis describes sorts of artistically made books and a development of the author’s book. It has also the intention to present several Czech and foreign authors whose creation is related to the author’s book. The author researches, which artists work with a topic of water and nature in their author’s books. She is concerned with various types of visual expression of water in wide area of fine art in 20th and 21st century. The author also dealt with the topic of water in her own author’s book called Otava. Illustrations show specific features of this river and also the general features of water. Apart from that, the author points out the life of people and animals around the river. A didactic project is made up of tasks, which should lead pupils to look at water in an artistic, social and environmental context.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Magdalena Hromířová 3.63 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Magdalena Hromířová 49.38 MB
Download Abstract in czech Mgr. Magdalena Hromířová 86 kB
Download Abstract in english Mgr. Magdalena Hromířová 75 kB
Download Supervisor's review MgA. Jan Pfeiffer 60 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 521 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB