velikost textu

Důl Jeroným u Čisté (Lauterbach): současný stav poznání a aktualizace geologických poznatků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důl Jeroným u Čisté (Lauterbach): současný stav poznání a aktualizace geologických poznatků
Název v angličtině:
Jeroným Mine near Čistá (Lauterbach): the current state of understanding and an update of geological research
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Josef Berka
Vedoucí:
prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Oponent:
RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
Id práce:
186166
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Program studia:
Geologie (B1201)
Obor studia:
Geologie (BGEOL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
historická těžba, důlní dokumentace, petrographie, stukturní data
Klíčová slova v angličtině:
historical mining, mining maps and documents, petrography, structural data
Abstrakt:
ABSTRAKT Důl Jeroným u Čisté je typová lokalita středoevropského historického hornictví. Předmětem památkové ochrany a muzejní expozice jsou zachovalé důlní prostory se známkami původních těžebních metod. Dobývání cínu na Dole Jeroným, dle dochovaných pramenů, sahá až do začátku 16. století. Práce shrnuje přehled geologických poměrů širší oblasti Slavkovského lesa a kontext ložiska Čistá. Nastíníme historii těžby na Dole Jeroným a její památkový význam.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The Jeroným Mine near Čistá is a typical locality of Central European historical mining. Preserved mining areas bearing the signs of the original mining methods are the subject of the monument protection and museum exposition. The mining of tin at the Jeroným Mine, according to preserved sources, dates back to the beginning of the 16th century. The paper summarizes the geological conditions of the wider area of the Slavkov Forest and the context of the Čistá deposit. We will outline the history of mining at the Jeroným Mine and its historical significance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Josef Berka 1.84 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Josef Berka 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Josef Berka 106 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. 459 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 119 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. 152 kB