velikost textu

Technika střelby z útočné pušky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Technika střelby z útočné pušky
Název v angličtině:
The assault rifle shooting technique
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jakub Korčák
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
ing. Jan Brych
Id práce:
186162
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Vojenská tělovýchova (TVS_VT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
technika střelby, útočná puška, BREN 805 CZ, BREN 806 CZ
Klíčová slova v angličtině:
shooting technique, assault rifle, BREN 805 CZ, BREN 806 CZ
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce Technika střelby z útočné pušky Cíl práce Popis správné techniky střelby z útočné pušky se zaměřením na základní faktory ovlivňující techniku střelby jako je spouštění, míření, dýchání, střelecké polohy a úchop. Metoda Bakalářská práce byla vypracována na základě získaných informací z rešerše odborné literatury a pramenů vztahujících se k dané problematice. Výsledky Výsledkem je studie o technice střelby, faktorech, které techniku střelby ovlivňují, a informace o způsobu používání dlouhých zbraní se zaměřením na útočnou pušku BREN. Klíčová slova Technika střelby, útočná puška, BREN 805 CZ, BREN 806 CZ.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title Assault rifle shooting technique Objectives Description of a correct shooting technique from rifle with focus on the basic factors which affects shooting technique such as triggering, aiming, breathing, shooting positions and grip. Methods This bachelor thesis was assembled based on information obtained from a literature search and from other sources related to the issue. Results The result is a study of shooting technique, factors that affect the technique and instruction on using long guns focusing on the assault rifle BREN. Keywords Shooting technique, assault rifle, BREN 805 C, BREN 806 C
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jakub Korčák 5.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jakub Korčák 217 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jakub Korčák 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Luboš Opelka 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 153 kB