velikost textu

Cukrářské a kuchařské práce s žáky s mentálním postižením na odborném učilišti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Cukrářské a kuchařské práce s žáky s mentálním postižením na odborném učilišti
Název v angličtině:
Confectionery and culinary works with students with learning disabilities in vocational school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Štěpánka Špringerová
Vedoucí:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Id práce:
186142
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (B U-PVOV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
základy cukrářských a kuchařských prací, mentální retardace, odborné učiliště, terapie prací
Klíčová slova v angličtině:
basics of pastry cooking and washing, mental retardation, vocational school, therapy works
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Štěpánka Špringerová 1.29 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Marie Linková, Ph.D. 447 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. 152 kB