velikost textu

Veslařský trenažér ve sportovní přípravě veslařů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veslařský trenažér ve sportovní přípravě veslařů
Název v angličtině:
Rowing machine in the sports training of rowers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Jermář
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
Mgr. Lucie Kainová
Id práce:
186029
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Veslování, veslařský trenažér, sportovní trénink, motivace, zimní příprava, letní příprava, fyzická kondice, vytrvalost, síla
Klíčová slova v angličtině:
Rowing, rowing machine, sports training, motivation, winter preparation, summer preparation, physical fitness, endurance, strength
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá využitím veslařského trenažéru ve sportovní přípravě veslařů z pohledu věku veslařů, kdy s tréninkem na trenažéru začínají, způsoby a motivací tréninku, názory na vhodnost, četnost a formy tréninku v letním a zimním období. V teoretické části je zmíněna charakteristika veslování, rozdělení veslařských disciplín a kategorií, specifika kondičního tréninku a tréninkové prostředky veslařů. V praktické části bylo realizováno dotazníkové šetření u závodních i rekreačních veslařů. KLÍČOVÁ SLOVA Veslování, veslařský trenažér, sportovní trénink, motivace, zimní příprava, letní příprava, fyzická kondice, vytrvalost, síla
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the use of a rowing machine in the sports training of rowers from the perspective of the age of rowers, when they start training on the simulator, ways and motivation of training, opinions on appropriateness, frequency and forms of training for the summer and the winter period. The characteristics of rowing, the division of rowing disciplines and categories, the specifics of fitness training and training equipment of rowers are mentioned in the theoretical part. A questionnaire survey was carried out on racing and recreational rowers in the practical part. KEYWORDS Rowing, rowing machine, sports training, motivation, winter preparation, summer preparation, physical fitness, endurance, strength
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Jermář 6.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Jermář 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Jermář 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Kainová 744 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB