velikost textu

Koncept rozvoje uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji do roku 2025

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncept rozvoje uměleckého vzdělávání v Karlovarském kraji do roku 2025
Název v angličtině:
The concept of the development of art education in the Karlovy Vary Region 2025
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Zapf, dipl. um.
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Id práce:
185982
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Celoživotní vzdělávání, umělecké vzdělávání, kompetence, kvalita, osobní rozvoj, realizace, motivace, studium, koncept, vize
Klíčová slova v angličtině:
Lifelong education, arts education, competencies, quality, personal development, implementation, motivation, learning, concept, vision
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Zapf, dipl. um. 1.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 406 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ing. Eva Urbanová 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB