velikost textu

Identifikace a charakterizace mikroorganismů s biodegradačním potenciálem pro sulfonamidy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Identifikace a charakterizace mikroorganismů s biodegradačním potenciálem pro sulfonamidy
Název v angličtině:
Characterization of microorganisms with biodegradation potential for sulfonamides
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Sedláček
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Andrea Palyzová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Gabriela Seydlová, Ph.D.
Id práce:
185924
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Mikrobiologie (NMIKRO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sulfonamidy, sulfamethoxazol, mikroorganizmus, Acinetobacter sp., polutant, biodegradace, HPLC
Klíčová slova v angličtině:
Sulfonamides, Sulfamethoxazole, microorganism, Acinetobacter sp., pollutant, biodegradation, HPLC
Abstrakt:
Sulfonamidy jsou antibiotika, která se často používají jak v lidské, tak veterinární medicíně. Kombinace hojného užívání a přirozené odolnosti sulfonamidů k rozkladu vede k tomu, že často perzistují ve volné přírodě a mohou se akumulovat v živých organizmech. Uvedený fenomén vede k nežádoucím vlivům, jako jsou například toxikózy u volně žijících organizmů, nebo se výskytem antibiotik v přírodě podporuje šíření genů antibiotické rezistence mezi případnými patogenními mikroorganizmy. Tato fakta vedla ke zvyšujícímu se zájmu o studium odbourávání sulfonamidů z prostředí. V rámci této práce se podařilo izolovat a charakterizovat mikroorganizmus Acinetobacter sp. kmen 49, který je schopný biodegradovat z 80 % jeden z nejčastěji se v přírodě vyskytujících sulfonamidů – sulfamethoxazol.
Abstract v angličtině:
Sulfonamides are antibiotics that are frequently used both in human and veterinary medicine. The combinations of abundant use of these antibiotics and their natural resistance to decay leads often to long term persistence in the environment. This accumulation, especially in living organisms, may lead to subsequent toxicosis. Also, presence of these antibiotic in nature poses problems with regard to the spread of genes for antibiotic resistance between potential pathogens. These facts led to an increase interest in studying the sulfonamide biodegradation and subsequent sulfonamide removal from the environment. In this work it was possible to isolate and characterize the microorganism Acinetobacter sp. strain 49. This microorganism was able to biodegrade under right conditions sulfamethoxazole with 80 % efficiency. Sulfamethoxazole is one of the most commonly found sulfonamide in the nature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Sedláček 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Sedláček 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Sedláček 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Andrea Palyzová, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Gabriela Seydlová, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc. 154 kB