velikost textu

Osobnostní charakteristika a motivace studentů univerzity třetího věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnostní charakteristika a motivace studentů univerzity třetího věku
Název v angličtině:
Personality and motivation of participants in the senior university courses
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Jedlička
Vedoucí:
Jan Mourek, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Vanda Janštová
Id práce:
185914
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky biologie (31-180)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Učitelství biologie pro střední školy (UNB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Populace v České republice stárne. Tento jev se týká i jiných evropských států včetně těch nejvyspělejších. Na výše zmíněný trend zareagovaly univerzity z celé České republiky a nabídly seniorům možnost studia na univerzitách třetího věku. Ve své diplomové práci jsem se rozhodl zabývat právě touto skupinou seniorů. Seniorů, kteří se vrátili do školních lavic a rozhodli se, že se chtějí ještě dozvědět něco nového o světě kolem sebe, právě na akademické půdě. V této práci se zabývám osobnostní charakteristikou studentů univerzity třetího věku a podařilo se mi vytvořit obecný profil právě takového studenta. Dalším cílem bylo zjistit motivaci těchto studentů a co je pro ně důvodem navštěvování právě univerzit třetího věku. Motivační prvky se v mnohém shodují s již proběhlými výzkumy na toto téma, ale díky metodě, kterou jsem pro svůj výzkum zvolil, jsem se dostal v této problematice více pod povrch daného tématu. Výzkum byl proveden kvalitativně, a to pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které trvaly v průměru téměř hodinu. Klíčová slova: senior, universita třetího věku, motivace seniorů, kvalitativní výzkum, profil studenta U3V
Abstract v angličtině:
Abstract The population of the Czech republic is getting older. That applies to other European states, including the most advanced ones. In response to that, universities through out the Czech republic have began offering third age university for senior citizens. For my thesis, I decided to conduct studies on this group of inviduals. This group of seniors that have decided to enroll back in school are eager to learn something new, here at the University. In this thesis I am studying personality characteristics of third age university students. From this research, I have managed to create a general profile of the aforementioned student. Another task was to find out what was the motivation and the reason for them to attend the university. The motivation is in many respects similar to the studies already carried out on this topic, but due to the method I chose for my research, I was able to get further under the surface. The research was done using semi-structured interviews that were on average 1 hour long. Key words: old adult, university of the third age, old adult motivation, qualitative research, profile of student U3A
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Jedlička 1.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Jedlička 355 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Jedlička 349 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Mourek, Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vanda Janštová 238 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Jan Mourek, Ph.D. 152 kB