velikost textu

Mentální anorexie a mentální bulimie - osobnost pacienta, přístupy a psychoterapie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mentální anorexie a mentální bulimie - osobnost pacienta, přístupy a psychoterapie
Název v angličtině:
Mental Anorexia and Mental Bulimia - Patient´s Personality, Attitudes and Psychoterapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavla Šišáková
Vedoucí:
PhDr. Ing. Marie Lhotová
Oponent:
PhDr. Jan Polívka
Id práce:
18584
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je poukázat na to, že poruchy příjmu potravy jsou stále závažnějším problémem soudobé společnosti. Pokusím se najít odpověď na následující otázky: Má vinu na jídelních poruchách přístup společnosti? Výchova? Ovlivňují vznik jídelních poruch faktory biologické či prostředí v rodině? Nebo, a to především, osobnost pacienta? Chtěla bych upozornit na to, že svou práci záměrně nerozděluji na část teoretickou a praktickou. Připadá mi totiž důležité propojení těchto dvou částí kvůli lepšímu pochopení tématu. Také bych chtěla zdůraznit, že kasuistiky, které v textu uvádím, jsem získala na základě terapií, kterých jsem se při své praxi účastnila. Se svolením pacientek jsem si je zaznamenávala a v této práci použila. Osoby v příbězích vystupují pod fiktivními jmény. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the present Euro-American society “Eating disorders” are widespread. It can be caused by a specific personality or social and cultural contingency, a family situation or it can be triggered also by a stressful situation. However, a similar phenomenon was also known in the Middle Ages. It was not called anorexia nervosa but it was introduced almost in the same way. Women who deeply believed, wanted to prove that abnormal fasting and ascetic behaviour could show to society that it was not necessary to eat in order to live. You can live just from Gods power and love. The similar phenomenon appeared in the past as well as in the present. However the cause is different today. The second and third part is about two main strains of “Eating disorders”. They are anorexia nervosa and bulimia nervosa. A historical view is taken as well as explanations of resulting consequences due to these two disorders. The forth part contains a description of personality of anorectic and bulimic patients. In the fifth part I wrote about social and biological factors which can cause “Eating disorders”. For example “Culture bound syndrom”. “The theory of social womb” is analyzed in the sixth part. Two therapists V. Chvála and L. Trapková discovered this theory. The social womb is metaphor for a family system and it describes similarities in the development of the biological and social womb. This theory is very important in treatment, it can show regularities which are repeated in family records. When a phenomenon is frequent it indicates a probability that a disorder may be present. I interned for one month at The Centre Gaudia and still continue my research at the centre. This experience enables me to gather an understanding of the phenomenons of these disorder. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Šišáková 336 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Šišáková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Šišáková 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Marie Lhotová 739 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Polívka 434 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB