velikost textu

Řízení pracovního výkonu v mateřských školách ve Středočeském kraji

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Řízení pracovního výkonu v mateřských školách ve Středočeském kraji
Název v angličtině:
Performance management in kindergartens of the Central Bohemian region
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Markéta Vedralová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Id práce:
185823
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pracovní výkon, zpětná vazba, koučování, pracovní podmínky, stanovení cílů
Klíčová slova v angličtině:
working performance, feedback, coaching, working conditions, determination of goals
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Vedralová, DiS. 1.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 322 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 534 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 152 kB