velikost textu

Respektování intimity pacienta při poskytování ošetřovatelské péče v léčebnách dlouhodobě nemocných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Respektování intimity pacienta při poskytování ošetřovatelské péče v léčebnách dlouhodobě nemocných
Název v angličtině:
Respecting patients´intimacy when providing nursing care in hospitals for the chronically ill
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Tarková, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Renata Vytejčková
Oponent:
MUDr. Zdenka Danzigová
Id práce:
185803
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Tarková, DiS. 1.33 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Renata Vytejčková 451 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Zdenka Danzigová 702 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB