velikost textu

Zachování intimity a soukromí pacienta v ambulantní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zachování intimity a soukromí pacienta v ambulantní péči
Název v angličtině:
Preservation the intimacy and privacy of patient in the ambulant care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Jonášová
Vedoucí:
Mgr. Renata Vytejčková
Oponent:
Mgr. Jana Kudlová
Id práce:
185800
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ambulantní péče, intimita
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Jonášová 2.1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Renata Vytejčková 502 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Kudlová 435 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB