text size

Rizikové chování mladistvých se zaměřením na rozvoj závislostí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Rizikové chování mladistvých se zaměřením na rozvoj závislostí.
Titile (in english):
Juvenile Risk Behaviour with a View to Abuse Progress.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lea Švábová
Supervisor:
MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Opponent:
Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Thesis Id:
185782
Faculty:
Third Faculty of Medicine (3.LF)
Department:
Department of Hygiene (12-HYG)
Study programm:
Specializations in Health Service (B5345)
Study branch:
Public Health (BVZ1)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
11/06/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
syndrom rizikového chování mládeže, rozvoj závislosti, tabák, alkohol a drogy, prevence ve škole, výzkumná sonda
Keywords:
sy adolescent risk behaviour, abuse progress, tobacco, alcohol, drug, school prevention, research probe
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce nese název „Rizikové chování mladistvých se zaměřením na rozvoj závislostí“. Jedná se o velice široké téma a mým záměrem nebylo ji plně obsáhnout, ale pouze zachytit některé její části. Prvním cílem bylo získat základní informace o syndromu rizikového chování u dětí a mladistvých. Dalším cílem bylo empirickou metodou zjistit jaké zkušenosti a názory mají studenti 9. třídy ZŠ a žáci prvních a druhých ročníku SŠ. První část práce jsem věnovala získaným poznatkům o dané problematice těchto jevů. Z toho jsem poté vybrala poznatky o jejich definici, vzniku syndromu rizikového chování, příčinám a důsledkům syndromu a v neposlední řadě prevenci. V druhé části jsem se soustředila na samotný výzkum, kde jsem se zaměřila na žáky 9. třídy základní školy a na první a druhý ročník školy střední. Adolescenti tohoto věku bezesporu patří do ohrožené skupiny, vzhledem k touze po experimentování a hledání sama sebe. Pomocí dotazníkové metody jsem zjišťovala, jaké mají zkušenosti a názor na užívání návykových látek.
Abstract:
Abstract The title of this bachelor thesis is “Juvenile Risk Behaviour with a View to Abuse Progress”. We consider this as very broad area and my goal was not to explain every part of the issue. My goal was to approach only some parts of the complex problem. My first objective was to gain basic information about the syndrome of adolescent risk-taking. My next goal was to find out more about what experience with the habit-forming drug the pupils of the second level of the particular primary school and first and second years of the particular high school have had. The first part of the thesis summarises the findings about socially pathological phenomena, their definition, origin and consequences. I also concentrated on the prevention of this syndrome. In the second part of this thesis I concentrated on empirical research. I was concentrating on the second level of primary school and first and second years of high school. Children at this age belong in the endangered group. Using the method of interview, I attempted to map whether or not the pupils have any experience with the habit forming substances and if they think they are bad for their health.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lea Švábová 2.05 MB
Download Abstract in czech Bc. Lea Švábová 241 kB
Download Abstract in english Bc. Lea Švábová 241 kB
Download Supervisor's review MUDr. Eva Vaníčková, CSc. 450 kB
Download Opponent's review Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. 408 kB
Download Defence's report MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 152 kB