velikost textu

Rizikové chování mladistvých se zaměřením na rozvoj závislostí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizikové chování mladistvých se zaměřením na rozvoj závislostí.
Název v angličtině:
Juvenile Risk Behaviour with a View to Abuse Progress.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lea Švábová
Vedoucí:
MUDr. Eva Vaníčková, CSc.
Oponent:
Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Id práce:
185782
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
syndrom rizikového chování mládeže, rozvoj závislosti, tabák, alkohol a drogy, prevence ve škole, výzkumná sonda
Klíčová slova v angličtině:
sy adolescent risk behaviour, abuse progress, tobacco, alcohol, drug, school prevention, research probe
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce nese název „Rizikové chování mladistvých se zaměřením na rozvoj závislostí“. Jedná se o velice široké téma a mým záměrem nebylo ji plně obsáhnout, ale pouze zachytit některé její části. Prvním cílem bylo získat základní informace o syndromu rizikového chování u dětí a mladistvých. Dalším cílem bylo empirickou metodou zjistit jaké zkušenosti a názory mají studenti 9. třídy ZŠ a žáci prvních a druhých ročníku SŠ. První část práce jsem věnovala získaným poznatkům o dané problematice těchto jevů. Z toho jsem poté vybrala poznatky o jejich definici, vzniku syndromu rizikového chování, příčinám a důsledkům syndromu a v neposlední řadě prevenci. V druhé části jsem se soustředila na samotný výzkum, kde jsem se zaměřila na žáky 9. třídy základní školy a na první a druhý ročník školy střední. Adolescenti tohoto věku bezesporu patří do ohrožené skupiny, vzhledem k touze po experimentování a hledání sama sebe. Pomocí dotazníkové metody jsem zjišťovala, jaké mají zkušenosti a názor na užívání návykových látek.
Abstract v angličtině:
Abstract The title of this bachelor thesis is “Juvenile Risk Behaviour with a View to Abuse Progress”. We consider this as very broad area and my goal was not to explain every part of the issue. My goal was to approach only some parts of the complex problem. My first objective was to gain basic information about the syndrome of adolescent risk-taking. My next goal was to find out more about what experience with the habit-forming drug the pupils of the second level of the particular primary school and first and second years of the particular high school have had. The first part of the thesis summarises the findings about socially pathological phenomena, their definition, origin and consequences. I also concentrated on the prevention of this syndrome. In the second part of this thesis I concentrated on empirical research. I was concentrating on the second level of primary school and first and second years of high school. Children at this age belong in the endangered group. Using the method of interview, I attempted to map whether or not the pupils have any experience with the habit forming substances and if they think they are bad for their health.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lea Švábová 2.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lea Švábová 241 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lea Švábová 241 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Vaníčková, CSc. 450 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 152 kB