text size

Porovnávání postojů sester ke vzdělávání v České republice a na Slovensku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Porovnávání postojů sester ke vzdělávání v České republice a na Slovensku
Titile (in english):
A comparison of nureses´ attitudes to education in the Czech Republic and Slovakia
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Mária Bradáčová
Supervisor:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Hana Svobodová
Thesis Id:
185781
Faculty:
Third Faculty of Medicine (3.LF)
Department:
Department of nursing (12-UOS)
Study programm:
Nursing (B5341)
Study branch:
General Nurse (BVSK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
22/06/2017
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
vzdělávání, sestry, postoje, Česká republika, Slovensko
Keywords:
education, nurses, attitudes, Czech Republic, Slovakia
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Bakalářská práce „Porovnávání postojů sester ke vzdělávání v České republice a na Slovensku“ prezentuje vývoj vzdělávání sester na Slovensku a v České republice po roce 1990 a analyzuje postoje sester z obou zemí k současnému systému vzdělávání. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V teoretické části popisujeme proces změn ve vzdělávání sester po roce 1990 v obou zemích až po současný stav pregraduálního a postgraduálního vzdělávání sester. Cílem empirické části bylo zjistit názory sester z praxe na současné vzdělávání na Slovensku a v České republice a zároveň porovnat jejich postoje. Výzkum jsme realizovali v Nemocnici na Bulovce v Praze a v Univerzitní nemocnici Louisa Pasteura v Košicích, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a na chirurgických odděleních. Podle výsledků dotazníkového šetření hodnotí sestry obou zemí kvalifikační přípravu sester po transformaci vzdělávání spíše nespokojeně až velmi nespokojeně a řešení této problematiky shodně vidí v lepším finančním ohodnocení, zkrácení doby studia a diferenciaci kompetencí v praxi podle dosaženého vzdělání. Na základě výzkumu navrhujeme zvýšit povědomí sester o potřebě současného systému vzdělávání, samotný vzdělávací proces by se měl zaměřit především na zvýšení úrovně praktické přípravy absolventů a mělo by se ponechat jen vysokoškolské vzdělávání sester. Klíčová slova: vzdělávání, sestry, postoje, Česká republika, Slovensko
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Mária Bradáčová 3.61 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Mária Bradáčová 3.13 MB
Download Abstract in czech Bc. Mária Bradáčová 267 kB
Download Supervisor's review PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 753 kB
Download Opponent's review PhDr. Hana Svobodová 748 kB
Download Defence's report doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB