velikost textu

Streetwork s dětmi a mládeží v programech Libuschka a Bouda Proximasociale, o.s.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Streetwork s dětmi a mládeží v programech Libuschka a Bouda Proximasociale, o.s.
Název v angličtině:
Field Work with Children and Adolescent in Proximasociale's Programs Libuschka and Bouda
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Matúš Žák
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
Mgr. Jindřich Racek
Id práce:
18578
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 2. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této práci se mi do jisté míry podařilo popsat fenomén terénní sociální práce a nastínit v hrubých rysech souvislosti. Doufám, že z praktické části dýchne na čtenáře alespoň kousek atmosféry streetworku tedy: maringotky, sídliště, autobusy mládež, děti, střídání ročních dob a proměny a rozvoje vztahů, profesní vývoj pracovníka, pracovní tým, atmosféra organizace. Práce obsahuje především určitý průřez streetworkem. Objevuje se zde několik témat, která si žádají hlubšího rozpracování. Konkrétně mám na mysli komunikaci v organizaci, téma hodnocení a plánování služeb a komunikace o přímé práci a její úroveň ve vztahu k zvýšení kvality služby, téma rozdílnosti mezi sociální pedagogikou a sociální prací v kontextu nízkoprahově organizovaných služeb pro děti a mládež a jejich identity, či vztah sociální pedagogiky a streetworku. Další věcí je, že jsem se nevěnoval např. tématům supervize, komunitní práce, ni popisu cílové skupiny, problematice skupinové práce a zážitkové pedagogiky, nebo, když se podíváme trochu do budocnosti tématu výzkumu a analýzy lokalit jak o něm mluvil W. Specht či M. Karrow na konferenci NZDM 2007. Některé z těchto bodů představují výzvu k dalšímu studiu. V neposlední řadě je důležitý přínos této bakalářské práce zejména studia, psaní, promýšlení věcí formulování témat atd. pro rozvoj můj a skrze mne zvýšení kvality poskytovaných služeb, které je stěžejní charakteristikou nejen současného stavu streetworku a NZDM v Čechách. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The theme of this thesis is about working with the Youth, directly in the field. I, in this work, look at the subject from the first line worker’s point of view especially. This paper can be divided into two parts; the first part is more practical while the second one gives a theoretical overview of the problem I am trying to research on. I hope to have shared my diverse experience, with working with children and young people. This whole process is presented throughout examples such as communication between management, team members and other third part organizations in order to efficiently support young people. Beside this, I also stress out the very important preparation phase and the subsequent cooperation with the clients. In the theoretical part I briefly describe the nature, background, methodology, but also the relation between social work and social pedagogy. Among other things, this paper has helped me to look at my everyday work from a different angle. It also brings up several interesting problems one could have a look at. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matúš Žák 356 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Matúš Žák 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Matúš Žák 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřich Racek 547 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 310 kB