velikost textu

Péče o seniory s demencí v nemocničním prostředí z pohledu sester

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Péče o seniory s demencí v nemocničním prostředí z pohledu sester
Název v angličtině:
Care for people with dementia in the hospital environment from the perspective of nurses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Hrdinová
Vedoucí:
PhDr. Hana Janečková, Ph.D.
Oponent:
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Id práce:
185779
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lidé s demencí, demence, komunikace, kvalita péče, náročné situace, nemocnice
Klíčová slova v angličtině:
people with dementia, dementia, communication, quality of care, challenging situations, hospital
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Hrdinová 1.69 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Janečková, Ph.D. 747 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB