velikost textu

Snění a symbolika snu v umění v českých zemích kolem roku 1900

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Snění a symbolika snu v umění v českých zemích kolem roku 1900
Název v angličtině:
Dreaming and the symbolism of a dream in art in the Czech lands around 1900
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matylda Urbanová
Vedoucí:
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viktor Čech
Id práce:
185760
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání (B VV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
snění, sen, symbolismus, impresionismus, malířství, sochařství, umělecké řemeslo, secese, Čechy, Morava, 1900
Klíčová slova v angličtině:
dreaming, dream, symbolism, impressionism, painting, sculpture, arts and crafts, Art Nouveau, Bohemia, Moravia, 1900
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matylda Urbanová 1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Matylda Urbanová 1.5 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 263 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Čech 38 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D. 154 kB