velikost textu

Faktory ovlivňující vývoj parthenogenetických embryí myši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Faktory ovlivňující vývoj parthenogenetických embryí myši
Název v angličtině:
Regulation of development of mouse parthenogenetic embryos
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominika Jettmarová
Vedoucí:
Ing. Josef Fulka, DrSc.
Oponent:
RNDr. Jiří Kaňka, DrSc.
Id práce:
185724
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myš, embryo, parthenogenese, haploidní, diploidní, tetraploidní
Klíčová slova v angličtině:
mouse, embryo, parthenogenesis, haploid, diploid, tetraploid
Abstrakt:
Vývoj haploidních parthenogenetických embryí myši (Mus musculus) nedosahuje stejné úrovně jako je tomu u normálních embryí. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda se haploidní parthenogenetická embrya myši odlišují nukleocytoplasmatickým poměrem. Objem jádra parthenogenetických embryí roste s ploiditou. Nukleocytoplasmatický poměr haploidních embryí se mezi dvoubuněčným a čtyřbuněčným stádiem statisticky neliší (p = 0.052), u diploidních a tetraploidních embryí byl naopak statisticky významný rozdíl (p < 0.001). Nestandardní nukleocytoplasmatický poměr by mohl souviset s problematickým vývojem. Pochopení faktorů ovlivňujících preimplantační vývoj parthenogenetických embryí zvýší efektivitu derivace haploidních embryonálních kmenových buněk.
Abstract v angličtině:
The development of mouse (Mus musculus) haploid parthenogenetic embryos does not reach the same level as normal embryos. The aim of this diploma thesis was to find out whether haploid parthenogenetic embryos of mice differ in the nucleocytoplasmic ratio. The volume of the nucleus increases with ploidity. The nucleocytoplasmic ratios of haploid embryos do not significantly change between the two-cell and four-cell stage (p = 0.052), there is a significant difference (p < 0.001) for diploid and tetraploid embryos. Non-standard nucleocytoplasmic ratio could be related to the problematic development. Understanding the regulation of preimplantational development of parthenogenetic embryos will increase the efficiency of haploid embryonic stem cell derivation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Jettmarová 7.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Jettmarová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Jettmarová 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Josef Fulka, DrSc. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Kaňka, DrSc. 144 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. František Půta, CSc. 154 kB