velikost textu

Podnikatel a podnikání v časech státního intervencionismu a dirigismu. Josef Hégr (1896 - 1971).

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podnikatel a podnikání v časech státního intervencionismu a dirigismu. Josef Hégr (1896 - 1971).
Název v angličtině:
Entrepreneur and business in time of state interventionism and dirigism. Joseph Hégr (1896 - 1971).
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dita Hégrová
Vedoucí:
prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Oponent:
Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D.
Id práce:
185694
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Historie - hospodářské a sociální dějiny (HSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Podnikatel|podnikatelské know-how|státní intervencionismus|státní dirigismus|znárodnění|Česká mezinárodní dopravní společnost Karlík a spol.|Horky nad Jizerou.
Klíčová slova v angličtině:
Entrepreneur|entrepreneurial know-how|state interventionism|state dirigism|nationalisation|Czech international transport company Karlík & Co.|Horky nad Jizerou.
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce s názvem Podnikatel a podnikání v časech státního intervencionismu a dirigismu. Josef Hégr (1896 – 1971) se soustředí na aspekty podnikatelské zkušenosti, zázemí a firemní angažmá Josefa Hégra, rodáka z Chotětova, malé venkovské obce, nacházející se nedaleko u Mladé Boleslavi. Absolvent obchodní akademie stoupal z byrokrata, pověřeného účetnictvím zahraničně-obchodní firmy Balkán, společnost pro obchod a průmysl, a. s., na spoluvlastníka firmy a. s. a posléze na spoluvlastníka České mezinárodní dopravní společnosti Karlík a spol., a. s., kde působil nepřetržitě až do roku 1948. Josef Hégr se stal významným českým podnikatelem v oboru dopravy a zemědělství a ve 30. letech poté, co zakoupil velkostatek Horky nad Jizerou a podniky s ním svázané. Jeho podnikatelské aktivity gradovaly v období druhé světové války. Působil v nacionálně českých firmách, v nichž hájil nacionálně české zájmy. Snažil se zachránit mnohé z českého podnikání před okupačními silami, stal se krizovým manažerem. Veškeré jeho podnikatelské aktivity zanikly po nástupu komunistického režimu. Došlo k marginalizaci podnikatele v rámci lidově-demokratické společnosti. Za svého života se ještě dočkal rehabilitace své osoby, ale velkostatek nebyl mu vrácen.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis called Entrepreneur and entrepreneurship in times of state interventionism and dirigisme. Josef Hégr (1896 – 1971) focuses on the aspects of entrepreneurial experience, background and corporate engagement of Josef Hégr, a native of Chotětov (a small rural village located near Mladá Boleslav). The graduate of the business academy was going up from being a bureaucrat in charge of accounting in the international business company called Balkan - a company for trade and industry, to becoming a co-owner of this joint-stock company. Later he continuously worked as a co-owner of the joint-stock company Czech International Transport Company Karlík and Co. until 1948. Josef Hégr became a Czech entrepreneur in transport and agriculture and in the 1930s after he had bought the manor of Horky nad Jizerou and related businesses. His business activities were escalating during the Second World War. And, he worked in national Czech companies where he defended national Czech interests. Concerning the Czech entrepreneurship, he tried to protect much from the occupation forces, and became a crisis manager. All his entrepreneurial activities ceased to exist after the beginning of Communist regime. The entrepreneur was marginalised within people- democratic society. During his life he even waited to see rehabilitation of his person, however, his manor was not given him back.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dita Hégrová 3.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dita Hégrová 2.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dita Hégrová 436 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dita Hégrová 435 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Štolleová, Ph.D. 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc. 152 kB