velikost textu

Zvíře jako kompenzační a terapeutická pomůcka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zvíře jako kompenzační a terapeutická pomůcka
Název v angličtině:
An Animal as a Compensative and Therapeutic Aid
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Skaličková
Vedoucí:
Mgr. Jana Neudörflová
Oponent:
Ing. Hana Jasenovcová
Id práce:
18568
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V této práci bych chtěla popsat jednotlivé metody práce se zvířaty, výhody i nevýhody různých zvířat, historii vývoje těchto metod, jejich nadnárodní i naše české zastoupení. Zvláště bych se chtěla věnovat psům. Popsat výhody i nevýhody některých plemen, způsob jejich výcviku pro asistenční a terapeutické použití. Ve své práci se budu z části opírat o odbornou literaturu a zčásti o své zkušenosti jak z praxí, tak ze sportovního výcviku a chovu psů. V praktické části bych chtěla prezentovat své zážitky z canisterapie v různých zařízeních sociální péče, které jsem navštívila a také popsat příklady lidí s vodicími psy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Meine Arbeit behandelt das Thema Einsatz von Tieren in der sozialen Arbeit. Es handelt sich um die Tiere, die bei einer Therapie oder als Kompensation von Handicaps eingesetzt werden. Der allgemeine Teil widmet sich der Geschichte dieser Problematik. In dem Teil über den therapeutischen Einsatz von Tieren beschreibe ich einzelne Therapienmethoden, die Art und Weise der Auwahl von Tieren und die Therapienmethodik bei den Klienten mit mentaler Behinderung, Senioren und Jugendlichen in den Erziehungsheimen. Diese Arbeit hat zum Ziel die Fragen zu beantworten, ob und wie ein Tier die Lebensverhältnisse der Senioren zu verbessern hilft, ob ein Tier die fehlende Kommunikation ersetzen kann und ob es zur Unterbringung in Social- und Pflegeheimen geeignet ist. Dieser Erkenntnisse werden dann in dem praktischen Teil bestätigt. Der Teil der Arbeit, in dem das Tier als Kompensationsmittel beschrieben wird, widmet sich näher der Auswahl ud der Dressur von Assistenzhunden. In dieser Teil werden die Art und Weise der Dressur und ihre einzelnen Komponenten näher behandelt. Dieser Teil widmet sich auch der Auswahl von Klienten und ihren Rechten und Pflichten im Bezug zu dem Tier. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Skaličková 339 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michaela Skaličková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michaela Skaličková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Neudörflová 756 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Hana Jasenovcová 1.04 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 278 kB