velikost textu

Dědičnost fenotypických znaků u člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědičnost fenotypických znaků u člověka
Název v angličtině:
The inheritance of phenotypic traits in human
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jiří Heidelberg
Vedoucí:
RNDr. Edvard Ehler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Vojíř
Id práce:
185620
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dědičnost, barva vlasů, barva kůže, bodové mutace, gen
Klíčová slova v angličtině:
inheritance, hair color, skin color, single nucleotide polymorphism, gene
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jiří Heidelberg 604 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Vojíř 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Edvard Ehler, Ph.D. 152 kB