velikost textu

Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interpretace pohádek z pohledu waldorfské pedagogiky
Název v angličtině:
The Fairy-Tales Interpretation from the Point of View of Waldorf Pedagogy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Pelikánová
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
PhDr. Dana Nejedlá, Ph.D.
Id práce:
18557
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstract v angličtině:
The topic of my Diploma work is about view of Waldorf pedagogy to fairy tales and its meaning to child psychical and spiritual development. The diploma work is devided into the teoretical and practicle part. At the beginnig of the teoretical part, there is a simple biography og Rudolf Steiner ( founder of spiritual science – anthroposofy and waldorf pedagogy ). Next part continue with basic presentation of methodology and targets in WP and short discourse about importance of teacher in WP. Next section of the teoretical part is the most extensive one. It concerns fairy tales, their origin, sense and intrinsic value. This part also include mutul connection between child development periods and fairy tales that children require and listen to. The final section of teoretical part is mentioned several fairy tales and its interpretation. Practical part has roots on my one month long practise at waldorf garden nursery. This part describes how I was working with children , cooperation with paerents and school and its meaning for children. Last but not least there is a part abou TV, video and PC and about their influence on children. After practical part following the conclusion and the list of used letters. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Pelikánová 284 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Pelikánová 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Pelikánová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 620 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Nejedlá, Ph.D. 408 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 273 kB