text size

Predicting Field Experiment Results in a Lab

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Predicting Field Experiment Results in a Lab
Title (in czech):
Predikce výsledků field experimentu v laboratoři
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Kateřina Chadimová
Supervisor:
PhDr. Lubomír Cingl
Opponent:
PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
Thesis Id:
185563
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (N6201)
Study branch:
Economics and Finance (NEF)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/06/2017
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
laboratory experiments, prediction accuracy, field experiments, behavioral economics
Keywords:
laboratory experiments, prediction accuracy, field experiments, behaviorální ekonomie
Abstract (in czech):
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na předpovídání experimentálních výsledků v labo­ ratorním prostředí, čímž se zároveň věnuje často diskutované otázce externí validity laboratorních experimentů. Provedli jsme laboratorní experiment, ve kterém měli účastníci za úkol předpovídat výsledky určitého field experimentu. Sebraná data jsou analyzována pomocí několika různých nástrojů pro přesnost měření. Zjistili jsme, že předpovědi 94 účastníků experimentu poskytují do­ brou informaci o reálných výsledcích field experimentu, ačkoliv jejich přesnost se mění v závislosti na použitém nástroji pro přesnost měření a určitém treat­ ment u. Průměrné předpovědi jsou více přesné nebo alespoň srovnatelné s průměrnými individuálními předpovědmi, čímž je prokázána přítomnost efektu “moudrosti davu”.
Abstract:
Abstract This thesis is aimed at forecasting of experimental results in a lab environment, investigating often discussed external validity of laboratory experiments. We run a novel laboratory experiment in which the subject pool is asked to make predictions on results of a certain field experiment. The collected data is ana­ lyzed using different accuracy measures, arriving at several interesting results. First, the forecast among the 94 subjects is quite informative about the actual treatment effects although its accuracy substantially varies based on a type of accuracy measure and a particular treatment. Second, the average forecast is either more accurate or at least comparable to the mean individual forecast, proving the presence of “wisdom-of-crowds” effect.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kateřina Chadimová 42.42 MB
Download Abstract in czech Bc. Kateřina Chadimová 339 kB
Download Abstract in english Bc. Kateřina Chadimová 325 kB
Download Supervisor's review PhDr. Lubomír Cingl 277 kB
Download Opponent's review PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. 196 kB
Download Defence's report prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB