velikost textu

Pohled na osobnost policisty ze čtyř dimenzí člověka, psychologie policejní činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohled na osobnost policisty ze čtyř dimenzí člověka, psychologie policejní činnosti
Název v angličtině:
The View of the Personality of a Aoliceman from the Four Dimensions of a Human, Psychology Activities of a Policeman
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Martin Koryčanský, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Ing. Marie Lhotová
Oponent:
ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D.
Id práce:
18546
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
V úvodní kapitole se věnuji charakteristice policejní profese. Pokouším se odpovědět na otázku, zda je či není policejní práce jako každá jiná a jaká je její hlavní role ve společnosti. Další kapitola mé práce se zabývá základními informacemi o SPŠ MV v Praze, která je jednou z pěti policejních škol v ČR. Hlavní část bakalářské práce představuje čtvrtá kapitola, která popisuje nejen osobnost policisty z pohledu čtyř dimenzí člověka, ale také v čem je policejní práce náročná a co si mnoho lidí neuvědomuje v souvislosti s touto profesí. Snažím se zjistit, které typy osobností jsou ideální pro práci u policie a jak asi vypadá život ochránců zákona nejen z pohledu sociálně - psychologického, ale také biologického a duchovního. V předposlední kapitole se věnuji telefonní lince pomoci pro policisty a hasiče, která existuje už téměř čtyři roky, ale do podvědomí veřejnosti se zapsala jen velmi málo. Celou práci pak uzavírám kapitolou z psychologie policejní činnosti, kde se věnuji několika nejdůležitějším psychologickým aspektům ( jako např. nošení služební zbraně, stejnokroje ad.). V přílohách své práce pak zveřejňuji rozhovory s odborníky z policejní profese. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor work presents the police working and focus on personality of policeman. I try to describe his four basic dimensions – psychology, social, biology and spiritual. Preliminary I devote to relationship between public and police of Czech. Than I devote to the Police training college of the Ministry of interior in Prague, where I have passed the police training. In a few chaps I have showed in results of my research among police officers a part of interviews with experts of police work too by witch I had met personally. ( for example Joža Spurný, Jaroslav Nečas, Daniel Herman etc.) In conclusion my diploma work I have focused on the Extension of help, which was constituted for not only police officers, but also for firemen and their family dependent. I hope that this diploma work will give the answer to the questions and enrich all readers as it has enriched me. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Martin Koryčanský, DiS. 662 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Martin Koryčanský, DiS. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Martin Koryčanský, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Marie Lhotová 879 kB
Stáhnout Posudek oponenta ThDr. JUDr. Leo Salvet, Th.D. 933 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 266 kB