velikost textu

Strukturní analýza alkaloidů pomocí NMR spektroskopie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strukturní analýza alkaloidů pomocí NMR spektroskopie
Název v angličtině:
Alcaloids: Structural analysis employing NMR spectroscopy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Mizerová
Vedoucí:
Doc.PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
Oponent:
PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
Id práce:
185452
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt: Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Kandidát: Veronika Mizerová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. Název diplomové práce: Strukturní analýza alkaloidů pomocí NMR spektroskopie Klíčová slova: NMR spektroskopie, analýza spekter, alkaloidy Tato práce se věnuje problematice zjišťování struktury neznámých látek pomocí nukleární magnetické rezonance. V teoretické části obecně shrnuje popis rostlin, z nichž byly látky izolovány. V tomto případě šlo o alkaloidy, které byly izolovány na katedře farmaceutické botaniky a ekologie z rostlin Papaver rhoeas z čeledi Papaveraceae a Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN z čeledi Amaryllidaceae. V experimentální části se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a NMR experimenty, které byly využity ke zjištění 13C struktur neznámých látek (1H NMR, NMR, gHSQC, gHMBC, gCOSY a NOESY). V poslední části práce shrnuje výsledky experimentů.
Abstract v angličtině:
Abstract: Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic And Bioorganic Chemistry Candidate: Veronika Mizerová Supervisor: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. Title of Thesis: Alcaloids: Structural analysis employing NMR spectroscopy Keywords: NMR spectroscopy, analysis of spectrum, alcaloids This diploma thesis is devoted to the problematics of the structure detecting of unknown substances via nuclear magnetic resonance. In the theoretical part the thesis generally summarizes the characteristics of the plants, which were the substances isolated from. This case concerns alkaloids, that were isolated at the Department of Pharmaceutical Botany and Ecology from the plants called Papaver Rhoeas from the family of Papaveraceae and Narcissus cv. PROFESSOR EINSTEIN from the family of Amaryllidaceae. In the experimental part the thesis deals with the nuclear magnetic resonance and NMR experiments, which had been used for the structure detecting of unknown substances 13C (1H NMR, NMR, gHSQC, gHMBC, gCOSY a NOESY). In the last part the thesis summarizes the results of the experiments.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Mizerová 5.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Mizerová 271 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Mizerová 404 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.PharmDr. Jiří Kuneš, CSc. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D. 526 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. 152 kB