velikost textu

Study of CO and N2 Interaction with Anode Catalysts of Proton-Exchange Membrane Fuel Cells

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Study of CO and N2 Interaction with Anode Catalysts of Proton-Exchange Membrane Fuel Cells
Název v češtině:
Studium interakce CO a N2 s anodovými katalyzátory palivových článků s polymerní membránou
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lukáš Fusek
Vedoucí:
prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Oponent:
Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Id práce:
185396
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
palivový článek s polymerní membránou, otrava katalyzátoru oxidem uhelnatým, anoda
Klíčová slova v angličtině:
proton-exchange membrane fuel cell, CO poisoning, anode
Abstrakt:
Otrava katalyzátoru představuje jeden z klíčových problémů bránících komerčnímu rozšíření palivových článků. V rámci této práce je studován vliv otravy katalyzátoru oxidem uhelnatým a také ředění vodíkového paliva dusíkem na výkon palivových článků s nízkým obsahem platiny. Katalyzátory byly připravovány pomocí magnetronového naprašování, přímou depozicí na membránu žíhanou plazmatem. Slitiny s různým poměrem platiny a ruthenia byly použity ke zvýšení odolnosti vůči otravě. Bylo ukázáno, že přítomnost dusíku má minimální vliv na chod palivového článku. Naopak i malé koncentrace oxidu uhelnatého způsobují výrazný pokles výkonové hustoty. Nejlepší odolnost vůči otravě vykazovaly slitiny platiny a ruthenia v atomárním poměru 2:1 a 1:1.
Abstract v angličtině:
Poisoning of the catalyst seems to be one of the most serious problems preventing a widespread commercialization of fuel cell technology. This thesis focuses on the effect of CO poisoning and hydrogen dilution by nitrogen on performance of fuel cells with low platinum content. Catalysts were deposited by magnetron sputtering directly on membrane etched by plasma. Alloys with different platinum-ruthenium ratio were used to mitigate the CO poisoning. We found that presence of nitrogen has almost negligible effect on the fuel cell performance. On the other hand, CO, even in small concentrations, caused a significant drop in power density. PtRu with atomic ratio 2:1 and 1:1 showed the best CO tolerance.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Fusek 3.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Fusek 203 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Fusek 203 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Pavel Sobotík, CSc. 154 kB