velikost textu

Sport jako prostředek integrace lidí s tělesným handicapem do společnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sport jako prostředek integrace lidí s tělesným handicapem do společnosti
Název v angličtině:
Sports as the Means of the Integration of Physically Handicapped People into the Society
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Pavla Hlaváčová
Vedoucí:
Mgr. Marie Ortová
Oponent:
Mgr. Bc. Eliška Silberhornová
Id práce:
18538
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Ve své práci se zabývám motivy, které podněcují ke sportování jedince s handicapem a sportovce zdravé. Jsou stejné nebo různé? Podle mého názoru jsou důvody ke sportovní u obou skupin stejné. Mým úmyslem je také zjistit, zda i handicapovaní jedinci považují sport za dobrý integrující prvek a zda jim osobně přináší větší pocit sounáležitosti s intaktní společností. Čtenáře seznámím s různými sportovními disciplínami pro tělesně postižené. Sport pro lidi s handicapem je srovnatelný se sportem lidí zdravých. Obě tyto kategorie sportu vycházejí ze stejných principů. Jediný rozdíl je v úpravách pravidel, tak aby jednotlivé disciplíny byly přístupné lidem se ztíženým pohybem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Hlaváčová 626 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Hlaváčová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Ortová 555 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Eliška Silberhornová 720 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB