velikost textu

Bakteriální populace ve sliznicích myši domácí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bakteriální populace ve sliznicích myši domácí
Název v angličtině:
Bacterial populations in mucosal tissues of the house mouse
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aneta Ptáčníková
Vedoucí:
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Romana Stopková, Ph.D.
Id práce:
185330
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myš, Mus, microbiota, estrální cyklus, qPCR, sekvenace DNA
Klíčová slova v angličtině:
mice, Mus, microbiota, qPCR, estrous cycle, sequencing DNA
Abstrakt:
Mikrobiota se v posledních letech stává důležitým předmětem biologického výzkumu. Ukazuje se, že významně ovlivňuje široké spektrum funkcí různých organismů. Tato diplomová práce se zabývá bakteriální složkou mikrobioty nacházející se ve vybraných sliznicích u samců a samic divoké populace myši domácí (Mus musculus musculus). Zkoumané vzorky obsahovaly výplachy z nosní sliznice, ústní dutiny, moč, výplachy vaginální sliznice a trus. Cílem této práce bylo detekovat kvantitativní a kvalitativní změny bakteriálních populací mezi sliznicemi a taktéž mezi fázemi estrálního cyklu ve vaginální sliznici. Další cíl byl zaměřen na detekci pohlavních rozdílů týkající se bakterií v jednotlivých sliznicích. S využitím qPCR byla odhadnuta bakteriální abundance a následnou sekvenací variabilní oblasti genu pro 16S rRNA byla detekována bakteriální diverzita sliznic. Výsledky prokázaly, že sliznice se odlišují v odhadovaném množství bakterií a také hodnotami alfa diverzity. Zatímco trus byl místem s největším počtem bakterií, nosní sliznice a moč obsahovaly bakterií nejméně. Taktéž nejvyšší alfa diverzita byla detekována ve vzorcích trusu, naopak nejnižší hodnotu alfa diverzity měly vzorky moči. Dále bylo prokázáno, že každá sliznice je specifická svým bakteriálním složením, dokonce i na rodové úrovni. Signifikantní výsledky byly prokázány i ve změnách bakteriálních populací ve vagině v průběhu estrálního cyklu. V estru byl oproti následujícím fázím detekován nárůst v počtu bakterií, zejména u rodu Rodentibacter. V této fázi byla zároveň naměřena nejnižší alfa diverzita. Vliv pohlaví na bakteriální populace nebyl signifikantně prokázán v žádné sliznici.
Abstract v angličtině:
Microbiota becomes one of the most important subjects in biological research and numerous studies revealed that microbiota plays a broad spectrum of essential roles in different organisms. This master thesis focuses on the bacterial part of microbiota contained in mucosal tissues of wild house mice (Mus musculus musculus). Male and female samples were collected by nasal and oral cavity lavages, vaginal mucosa lavages and from urine and stool. We aimed to detect quantitative, qualitative and sex-specific differences in bacterial populations between mucosal tissues with particular focus on bacterial cycling in vaginal mucosa during the estrous cycles. Bacterial abundances were estimated by qPCR whilst bacterial diversity was detected by targeted metagenomic sequencing of the hypervariable region of the 16S rRNA gene. Significant differences were detected in bacterial abundances and alpha diversity between particular mucosal tissues. Stool samples contained the highest number of bacteria, while samples from the nasal mucosa and urine contained low amount of bacteria. The highest alpha diversity was discovered in stool samples, the least alpha diversity was found in the urine. Mucosal tissues also varied based on the bacterial composition on the level of particular genera. Detailed analysis of estrous cycles revealed significant changes in microbiota. High bacterial load and low alpha diversity was detected during proestrus and estrus – represented e.g. by the genus Rodentibacter – whilst the load rapidly decreased in metestrus and diestrus. However, no other sex-specific differences between particular tissues were detected in this study.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Ptáčníková 2.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Ptáčníková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Ptáčníková 53 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 1.55 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 152 kB