velikost textu

Domácí hospicová péče a moderní společnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Domácí hospicová péče a moderní společnost
Název v angličtině:
Home Hospic Care and Modern Society
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Olga Cordiner
Vedoucí:
PaedDr. Marie Vorlová
Oponent:
Ing. Mgr. Radomír Kuchař
Id práce:
18531
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 3. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Hlavním záměrem a cílem práce je přiblížit domácí hospicovou (paliativní) péči, která je u nás stále novinkou, ale zajisté vytváří alternativu, která by při splnění určitých podmínek pravděpodobně u většiny lidí zvítězila. Ovšem ráda bych upozornila i na problematiku moderní společnosti, která svými postoji a nároky určitým způsobem domácí paliativní péči komplikuje. Budu hovořit o domácí paliativní péči v ČR, a to zejména o mobilním hospici, který vznikl v Praze. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Olga Cordiner 269 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Olga Cordiner 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Marie Vorlová 401 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Mgr. Radomír Kuchař 873 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 287 kB