velikost textu

Ředitelé málotřídních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ředitelé málotřídních škol
Název v angličtině:
Principals of small schools with composite classes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michaela Pechačová
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Trunda
Id práce:
185303
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ředitelé, málotřídní škola, činnost ředitelů, specifika práce ředitelů, řízení málotřídní školy
Klíčová slova v angličtině:
Principals, small school with composite classes, aktivity of principals, the specifics of the principals' work, management of small schools with composite classes
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá činností ředitelů málotřídních škol. Cílem práce je zkoumat oblasti činností ředitelů málotřídních škol v Ústeckém kraji. Na základě dotazníkového šetření byly zkoumané jednotlivé oblasti činností ředitelů a dále pak určitá specifika této cílové skupiny, která bývají pro jejich činnost příznačná. Výsledky ukázaly, že se ředitelé nejvíce věnují oblasti související s administrativní činností, dále pak oblasti pedagogického procesu, oblasti komunikace a ekonomické agendy. Administrativní činnost ředitelé hodnotí jako svou nejméně oblíbenou činnost. Pedagogický proces a zaměřenost na žáky je pro ředitele největší prioritou a zároveň oblastí, na kterou by si přáli mít více svého času. Byla zjištěná určitá specifika práce ředitelů málotřídních škol, za která lze považovat rodinné prostředí školy a blízký kontakt s učiteli, žáky i rodiči, dále pak specifické podmínky pro pedagogickou činnost ve třídách, určitá přepracovanost ředitelů a potřeba jejich všestrannosti.
Abstract v angličtině:
The thesis is about principals of small schools with composite classes. The aim is to explore activity areas of principals of small schools in Ústecký region. Questionnaire survey was used to explore the principal activities and their specifics. The results showed that the principals mostly deal with areas related to administrative, pedagogical process, communication and economic agenda. Administrative activities are rated by principals as their least favourite activity. The pedagogical process and focus on pupils is the highest priority for the principals however they would like to have more time for this activity. The work of small schools’ principals can be specified by family environment of the school and close contact with teachers, pupils and parents. And more, there are specific conditions for pedagogical activity in the classes, principals are usually overloaded and they need to be versatile.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Pechačová 1.78 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Pechačová 555 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Pechačová 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Pechačová 104 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 509 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Trunda 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB